ติดตามตัวชี้วัด QOF

**ตัวชี้วัด QOF ผลงานช่วง เมษายน 2559 - มีนาคม 2560

ชุดคำสั่ง
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

ลำดับที่ชื่อตัวชี้วัดเกณฑ์เป้าหมายจำนวนทั้งหมดผลงานร้อยละ
1คัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp อายุ 9 เดือนร้อยละการคัดกรอง6058.33
2คัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp อายุ 18 เดือนร้อยละการคัดกรอง8389.64
3คัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp อายุ 30 เดือนร้อยละการคัดกรอง12065.00
4คัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp อายุ 42 เดือนร้อยละการคัดกรอง13121.53
หมายเหตุ
  ตัวเลขที่แสดงเป็นข้อมูลรายงานเบื้องต้นเพื่อใช้ติดตามตัวชี้วัดเท่านั้น ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวเลขจากรายงานของหน่วยงานกลาง Link รายงาน HDC