สถิติการเข้าชม

รายงานผลการตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม

*** ผลการตรวจสอบ 43 แฟ้ม แยกรายแฟ้ม

ชุดคำสั่ง
แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

ลำดับที่ชื่อแฟ้มrecord ทั้งหมดจำนวนก่อนจำนวนหลังจำนวน reccord ที่ตัด
1accident846676675171
2address169181652916529389
3admission15481508148365
4anc10741061106113
5appointment11134110481104886
6card223632230222252111
7charge_ipd5983759837573802457
8charge_opd136897136859136692205
9chronic3678367836780
10chronicfu2057205720534
11community_activity0000
12community_service3323323320
13death4440
14dental3903873864
15diagnosis_ipd341032903284126
16diagnosis_opd396573939439387270
17disability0000
18drug_ipd155151551514813702
19drug_opd576635747756867796
20drugallergy3330
21epi7237237230
22fp4747470
23functional5005
24home40784019401959
25icf0000
26labfu16611166111657536
27labor1351351350
28ncdscreen7272720
29newborn1541541540
30newborncare1681681680
31nutrition443641604160276
32person22397223862233562
33postnatal2062052051
34prenatal1351341341
35procedure_ipd141514141313102
36procedure_opd1325013243132419
37provider5485485480
38rehabilitation1751175117510
39service233192319923195124
40specialpp1313131313130
41surveillance6606596591
42village1818180
43women3166316631660
44percen-99.699.791.3