รายงานการใช้ห้องพิเศษประจำวันที่ 15-12-2561

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ดึก เช้า บ่าย
หน่วยงานจำนวนห้อง (จริง)จำหน่ายในวันยอดจากวันก่อนดึกรับใหม่ยอดจากดึกเช้ารับใหม่ยอดจากเช้าบ่ายรับใหม่ยอดบริการในวันรายรับ (บาท)
ศัลยกรรม5130303134000
อายุรกรรมหญิง4031404044000
ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง4220213012000
ตึกพิเศษชั้น513210112002400
ตึกศัลยกรรมกระดูก52101010-13200
ตึกอายุรกรรมรวม5040404043000
รวม3671411521711118600

รายงานหอผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาท
ประมวลผล 16-12-2561 14:00:03 น.

ทั้งหมด 22 ผลลัพธ์

ลำดับ หน่วยงาน สามัญ พิเศษ รวม ผู้ป่วย(ราย) admitสามัญ admitพิเศษ เสริม
IdMward NameWard NameBed Standard AllBed Special AllBed AllAll AdmitBed StandardBed SpecialSpm
1ตึกอายุรกรรมหญิง3654128235
ผู้ป่วยหลักของตึก3024195
ตึกStrokeUnit644
2ตึกอายุรกรรมชาย3053519172
3ตึกศัลยกรรมฯ(5 บน)2953416133
ผู้ป่วยหลักของตึก2013103
ห้องจักษุหญิง511
โสต ศอ นาสิก(หญิง)422
4ตึกศัลยกรรมกระดูก(5 ล่าง)2953418144
ผู้ป่วยหลักของตึก2013112
ห้องจักษุชาย5532
โสต ศอ นาสิก(ชาย)40
5ตึกกุมารเวชกรรม424216151
กุมารเวชกรรม3277
sick new born8981
ทารกวิกฤต20
6ตึกคลอด141422
7ตึกหลังคลอด - นรีเวช32322020
8ตึกพิเศษ VIP1313312
9ตึกICU8855
10ตึกอายุรกรรมรวม3063617125
รวมทั้งหมด25039289144122211
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ลำดับที่ชื่อ wardเตียงทั้งหมดAdmit ทั้งหมดAdmit ห้องสามัญAdmit ห้องพิเศษเตียงว่างเตียงว่างห้องพิเศษเตียงว่างห้องสามัญ
1คลอด1422012012
2โสต ศอ นาสิก(หญิง)4220202
3โสต ศอ นาสิก(ชาย)4000404
4อายุรกรรมหญิง352419511011
5ห้องจักษุหญิง5110404
6ห้องจักษุชาย55320-22
7หลังคลอด นรีเวช322020012012
8ศัลยกรรม251310312210
9ทารกวิกฤต2000202
10ตึกเด็ก3277025025
11ตึกอายุรกรรมรวม361712519118
12ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง351917216313
13ตึกศัลยกรรมกระดูก25131121239
14ตึกพิเศษชั้น5133121011-1
15ตึกStrokeUnit6440202
16ตึก new born8990-10-1
17ตึก ICU8550303
18รวม2891441232114518127