รายการจองห้องประชุม

Showing 1-5 of 1455 items.

รายการจองห้องประชุม

#วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดหัวข้อการประชุมห้องประชุมจำนวนอาหารว่างหน่วยงานจองอนุมัติงานโสตฯยกเลิกพิมพ์ 
12018-10-18 08:50:002018-10-18 12:00:00ประชุม Action Planห้องประชุมเล็กชั้น 325ไม่ต้องการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
22018-10-19 08:00:002018-10-19 17:30:00วันพยาบาลห้องประชุมใหญ่ตึกใหม่ชั้น3180ไม่ต้องการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
32018-10-24 09:00:002018-10-24 12:00:00ตรวจสอบข้อเท็จจริงห้องประชุมเล็กชั้น 320ไม่ต้องการฝ่ายบริหาร
42018-10-18 13:00:002018-10-18 16:30:00ประชุมตรวจสอบเอกสารSAR 2018 PCT ศัลยกรรม ห้องประชุมใหญ่ตึกใหม่ชั้น320ไม่ต้องการศูนย์คุณภาพ
52018-12-26 08:00:002018-12-28 16:00:00อบรมสิทธิ100%ห้องประชุมใหญ่ตึกใหม่ชั้น3219ไม่ต้องการประกันสุขภาพ