รายการจองห้องประชุม

Showing 1-5 of 1280 items.

รายการจองห้องประชุม

#วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดหัวข้อการประชุมห้องประชุมจำนวนอาหารว่างหน่วยงานจองอนุมัติงานโสตฯยกเลิกพิมพ์ 
12018-07-20 08:30:002018-07-20 16:30:00RDUห้องประชุมเล็กชั้น 330ไม่ต้องการห้องจ่ายยาคลินิกพิเศษ ER
22018-07-16 08:45:002018-07-16 16:00:00ปฐมนิเทศน์นักศึกษาบริบาลห้องประชุมเล็กชั้น 310ไม่ต้องการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
32018-07-19 13:00:002018-07-13 16:00:00ประชุมจัดทำเอกสารSAR2018 (PCT)ห้องประชุมเอราวัณ40ไม่ต้องการศูนย์คุณภาพ
42018-07-19 13:00:002018-07-13 16:00:00ประชุมจัดทำเอกสารSAR2018 (PCT)ห้องประชุมเอราวัณ40ไม่ต้องการศูนย์คุณภาพ
52018-07-18 13:00:002018-07-18 16:00:00ประชุมจัดทำเอกสารSAR2018 (PCT)ห้องประชุมใหญ่ตึกใหม่ชั้น340ไม่ต้องการศูนย์คุณภาพ