รายงานหอผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาท


รายงานการใช้ห้องพิเศษประจำวันที่ 16-08-2561

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ดึก เช้า บ่าย
หน่วยงานจำนวนห้อง (จริง)จำหน่ายในวันยอดจากวันก่อนดึกรับใหม่ยอดจากดึกเช้ารับใหม่ยอดจากเช้าบ่ายรับใหม่ยอดบริการในวันรายรับ (บาท)
ศัลยกรรม5120202013000
อายุรกรรมหญิง4120224033000
ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง4100011002000
ตึกพิเศษชั้น51241101131421215800
ตึกศัลยกรรมกระดูก5130303022300
ตึกอายุรกรรมรวม5110101001000
รวม3591901962521827100

รายงานหอผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาท
ประมวลผล 17-08-2561 14:00:08 น.

ทั้งหมด 22 ผลลัพธ์

ลำดับ หน่วยงาน สามัญ พิเศษ รวม ผู้ป่วย(ราย) admitสามัญ admitพิเศษ เสริม
IdMward NameWard NameBed Standard AllBed Special AllBed AllAll AdmitBed StandardBed SpecialSpm
1ตึกอายุรกรรมหญิง3654128244
ผู้ป่วยหลักของตึก3025214
ตึกStrokeUnit633
2ตึกอายุรกรรมชาย3053514122
3ตึกศัลยกรรมฯ(5 บน)2953415132
ผู้ป่วยหลักของตึก2014122
ห้องจักษุหญิง50
โสต ศอ นาสิก(หญิง)411
4ตึกศัลยกรรมกระดูก(5 ล่าง)2953418144
ผู้ป่วยหลักของตึก2017143
ห้องจักษุชาย50
โสต ศอ นาสิก(ชาย)411
5ตึกกุมารเวชกรรม424242384
กุมารเวชกรรม323030
sick new born81284
ทารกวิกฤต20
6ตึกคลอด141433
7ตึกหลังคลอด - นรีเวช32321818
8ตึกพิเศษ VIP121213112
9ตึกICU8888
10ตึกอายุรกรรมรวม3063619181
รวมทั้งหมด25038288178149254
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ลำดับที่ชื่อ wardเตียงทั้งหมดAdmit ทั้งหมดAdmit ห้องสามัญAdmit ห้องพิเศษเตียงว่างเตียงว่างห้องพิเศษเตียงว่างห้องสามัญ
1คลอด1433011011
2โสต ศอ นาสิก(หญิง)4110303
3โสต ศอ นาสิก(ชาย)41013-14
4อายุรกรรมหญิง35252141019
5ห้องจักษุหญิง5000505
6ห้องจักษุชาย5000505
7หลังคลอด นรีเวช321818014014
8ศัลยกรรม25141221138
9ทารกวิกฤต2000202
10ตึกเด็ก3230300202
11ตึกอายุรกรรมรวม361918117512
12ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง351412221318
13ตึกศัลยกรรมกระดูก2517143826
14ตึกพิเศษชั้น51213112-10-1
15ตึกStrokeUnit6330303
16ตึก new born812120-40-4
17ตึก ICU8880000
18รวม288178153251101397