รายงานการใช้ห้องพิเศษประจำวันที่ 18-01-2561

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ดึก เช้า บ่าย
หน่วยงานจำนวนห้อง (จริง)จำหน่ายในวันยอดจากวันก่อนดึกรับใหม่ยอดจากดึกเช้ารับใหม่ยอดจากเช้าบ่ายรับใหม่ยอดบริการในวันรายรับ (บาท)
ศัลยกรรม5040404043500
ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง4020213032000
ตึกพิเศษชั้น5122617290712900
ตึกศัลยกรรมกระดูก5200044131500
ตึกอายุรกรรมรวม5040426064000
รวม3541611792612323900

รายงานหอผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาท
ประมวลผล 19-01-2561 14:00:07 น.

ทั้งหมด 22 ผลลัพธ์

ลำดับ หน่วยงาน สามัญ พิเศษ รวม ผู้ป่วย(ราย) admitสามัญ admitพิเศษ เสริม
IdMward NameWard NameBed Standard AllBed Special AllBed AllAll AdmitBed StandardBed SpecialSpm
1ตึกอายุรกรรมหญิง3654123221
อายุรกรรมหญิง3019181
ตึกStrokeUnit644
2ตึกอายุรกรรมชาย3053520182
3ตึกศัลยกรรมฯ(5 บน)29534954
ศัลยกรรม20853
ห้องจักษุหญิง50
โสต ศอ นาสิก(หญิง)411
4ตึกศัลยกรรมกระดูก(5 ล่าง)2953421201
ตึกศัลยกรรมกระดูก2020191
ห้องจักษุชาย50
โสต ศอ นาสิก(ชาย)411
5ตึกกุมารเวชกรรม424238335
ตึกเด็ก322525
ตึก new born81385
ทารกวิกฤต20
6ตึกคลอด141444
7ตึกหลังคลอด - นรีเวช32321717
8ตึกพิเศษ VIP1212927
9ตึกICU8844
10ตึกอายุรกรรมรวม3063625205
รวมทั้งหมด25038288170145205
ทั้งหมด 18 ผลลัพธ์

ลำดับที่ชื่อ wardเตียงทั้งหมดAdmit ทั้งหมดAdmit ห้องสามัญAdmit ห้องพิเศษเตียงว่างเตียงว่างห้องพิเศษเตียงว่างห้องสามัญ
1คลอด1444010010
2โสต ศอ นาสิก(หญิง)41013-14
3โสต ศอ นาสิก(ชาย)4110303
4อายุรกรรมหญิง351918116412
5ห้องจักษุหญิง5000505
6ห้องจักษุชาย5000505
7หลังคลอด นรีเวช321717015015
8ศัลยกรรม2585317215
9ทารกวิกฤต2000202
10ตึกเด็ก3225250707
11ตึกอายุรกรรมรวม362520511110
12ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง352018215312
13ตึกศัลยกรรมกระดูก2520191541
14ตึกพิเศษชั้น51292735-2
15ตึกStrokeUnit6440202
16ตึก new born813130-50-5
17ตึก ICU8440404
18รวม2881701502011818100