รายงานการใช้ห้องพิเศษประจำวันที่ 18-10-2561

ดึก เช้า บ่าย
ไม่พบผลลัพธ์

รายงานหอผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาท
ประมวลผล 20-10-2561 00:00:38 น.

ทั้งหมด 22 ผลลัพธ์

ลำดับ หน่วยงาน สามัญ พิเศษ รวม ผู้ป่วย(ราย) admitสามัญ admitพิเศษ เสริม
IdMward NameWard NameBed Standard AllBed Special AllBed AllAll AdmitBed StandardBed SpecialSpm
1ตึกอายุรกรรมหญิง3654133285
ผู้ป่วยหลักของตึก3027225
ตึกStrokeUnit666
2ตึกอายุรกรรมชาย3053524222
3ตึกศัลยกรรมฯ(5 บน)29534981
ผู้ป่วยหลักของตึก20871
ห้องจักษุหญิง50
โสต ศอ นาสิก(หญิง)411
4ตึกศัลยกรรมกระดูก(5 ล่าง)2953414122
ผู้ป่วยหลักของตึก2014122
ห้องจักษุชาย50
โสต ศอ นาสิก(ชาย)40
5ตึกกุมารเวชกรรม424227225
กุมารเวชกรรม321414
sick new born81385
ทารกวิกฤต20
6ตึกคลอด141411
7ตึกหลังคลอด - นรีเวช32321919
8ตึกพิเศษ VIP13131239
9ตึกICU8833
10ตึกอายุรกรรมรวม3063627243
รวมทั้งหมด25039289169142225
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ลำดับที่ชื่อ wardเตียงทั้งหมดAdmit ทั้งหมดAdmit ห้องสามัญAdmit ห้องพิเศษเตียงว่างเตียงว่างห้องพิเศษเตียงว่างห้องสามัญ
1คลอด1411013013
2โสต ศอ นาสิก(หญิง)4110303
3โสต ศอ นาสิก(ชาย)4000404
4อายุรกรรมหญิง3527225808
5ห้องจักษุหญิง5000505
6ห้องจักษุชาย5000505
7หลังคลอด นรีเวช321919013013
8ศัลยกรรม2587117413
9ทารกวิกฤต2000202
10ตึกเด็ก321414018018
11ตึกอายุรกรรมรวม3627243936
12ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง35242221138
13ตึกศัลยกรรมกระดูก25141221138
14ตึกพิเศษชั้น513123914-3
15ตึกStrokeUnit6660000
16ตึก new born813130-50-5
17ตึก ICU8330505
18รวม2891691472212017103