รายงานหอผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาท


รายงานการใช้ห้องพิเศษประจำวันที่ 16-08-2561

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ดึก เช้า บ่าย
หน่วยงานจำนวนห้อง (จริง)จำหน่ายในวันยอดจากวันก่อนดึกรับใหม่ยอดจากดึกเช้ารับใหม่ยอดจากเช้าบ่ายรับใหม่ยอดบริการในวันรายรับ (บาท)
ศัลยกรรม5120202013000
อายุรกรรมหญิง4120224033000
ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง4100011002000
ตึกพิเศษชั้น51241101131421215800
ตึกศัลยกรรมกระดูก5130303022300
ตึกอายุรกรรมรวม5110101001000
รวม3591901962521827100

รายงานหอผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาท
ประมวลผล 17-08-2561 00:00:09 น.

ทั้งหมด 22 ผลลัพธ์

ลำดับ หน่วยงาน สามัญ พิเศษ รวม ผู้ป่วย(ราย) admitสามัญ admitพิเศษ เสริม
IdMward NameWard NameBed Standard AllBed Special AllBed AllAll AdmitBed StandardBed SpecialSpm
1ตึกอายุรกรรมหญิง3654132284
ผู้ป่วยหลักของตึก3027234
ตึกStrokeUnit655
2ตึกอายุรกรรมชาย3053520173
3ตึกศัลยกรรมฯ(5 บน)2953416133
ผู้ป่วยหลักของตึก2015123
ห้องจักษุหญิง50
โสต ศอ นาสิก(หญิง)411
4ตึกศัลยกรรมกระดูก(5 ล่าง)2953420173
ผู้ป่วยหลักของตึก2019172
ห้องจักษุชาย50
โสต ศอ นาสิก(ชาย)411
5ตึกกุมารเวชกรรม424241374
กุมารเวชกรรม322929
sick new born81284
ทารกวิกฤต20
6ตึกคลอด141466
7ตึกหลังคลอด - นรีเวช32321818
8ตึกพิเศษ VIP121212111
9ตึกICU8888
10ตึกอายุรกรรมรวม3063622211
รวมทั้งหมด25038288195166254
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ลำดับที่ชื่อ wardเตียงทั้งหมดAdmit ทั้งหมดAdmit ห้องสามัญAdmit ห้องพิเศษเตียงว่างเตียงว่างห้องพิเศษเตียงว่างห้องสามัญ
1คลอด14660808
2โสต ศอ นาสิก(หญิง)4110303
3โสต ศอ นาสิก(ชาย)41013-14
4อายุรกรรมหญิง3527234817
5ห้องจักษุหญิง5000505
6ห้องจักษุชาย5000505
7หลังคลอด นรีเวช321818014014
8ศัลยกรรม25151231028
9ทารกวิกฤต2000202
10ตึกเด็ก3229290303
11ตึกอายุรกรรมรวม36222111459
12ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง352017315213
13ตึกศัลยกรรมกระดูก2519172633
14ตึกพิเศษชั้น5121211101-1
15ตึกStrokeUnit6550101
16ตึก new born812120-40-4
17ตึก ICU8880000
18รวม28819517025931380