สถิติการเข้าชม

รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนด้วยกฎ 13 ข้อ

*** ข้อมูลรายงาน Summary Report โปรดเข้าสู่ระบบเพื่อดูรายละเอียด

ชุดคำสั่ง
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

ลำดับที่ERROR_CODE_NAMEจำนวน ERRORจำนวนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละวันที่ประมวลผล
1 [B8_ERROR] ห้ามใช้รหัส T31.0-T31.9 ซึ่งเป็นรหัสบอกเปอร์เซ็นต์การเกิดแผลไหม้เป็นรหัสโรคหลัก232495.8309-02-2561
2 [B1_ERROR] การให้รหัสผู้ที่มารับบริการบําบัดรักษา ความเจ็บป่วยเป็น ผู้ป่วยนอก จะต้องไม่มี รหัส Z เป็นรหัสโรคอื่นๆ ร่วม ยกเว้น Z11.0 - Z13.98478451841616.3509-02-2561
3 [B3_ERROR] การให้รหั ส S และ T ในผู้ป่วยรายใด ต้องให้รหัสสาเหตุ ภายนอกร่วมด้วยเสมอ17701652610.7109-02-2561
4 [B9_ERROR] การให้รหัส V00-Y34 ต้องให้รหัสรวม5 ตัวอักษรเสมอ3202320709.9809-02-2561
5 [B7_ERROR] การให้รหัส O80.0-O84.9 เป็นโรคหลัก ต้องไม่มีรหัส O ตัวอื่นร่วมอยู่ในการ8325773.2209-02-2561
6 [C1_ERROR] รหัส ICD ที่เป็นรหัสแสดงความด้อยคุณภาพ J06.9, D22.9, L02.9, L03.9, T07, T14.0-T14.9, Z34.9217487173103.0309-02-2561
7 [B4_ERROR] การให้รหั ส ผู้ป่วยนอก ที่มารับวัคซีนป้องกันโรค ไม่ต้องใส่รหัสการตรวจร่างกาย การตรวจสุขภาพ812377972.1509-02-2561
8 [A2_ERROR] รหัส ICD ที่ใช้ได้กั บผู้ป่วย หญิง เท่านั้น1188860.1205-05-2561
9 [B10_ERROR] การให้รหัส Z47.0-Z47.9 และZ48.0 – Z48.9 ต้องไม่ใช้ร่วมกับรหัสกลุ่มS หรือ T ในการรักษาครั้งนี้21178700.1209-02-2561
10 [A1_ERROR] รหัส ICD ที่ใช้ได้กั บผู้ป่วย ชาย เท่านั้น 123330.0405-05-2561
11 [B2_ERROR] ห้ามใช้รหั ส V,W,X,Y เป็นรหัสโรคหลัก2326340.0109-02-2561
12 [B5_ERROR] การฉีดยา พ่นยา เหน็บยา และการบริหารยาเข้าสู่ร่างกายรูปแบบต่างๆ ไม่ต้องให้รหัส07174560.0009-02-2561
13 [B6_ERROR] การให้รหัส Z76.8 ใช้กับผู้ป่วยที่มาขอรับยาหรือรับอุปกรณ์โดยไม่เป็นเหตุ ห้ามใช้รหัส Z76.8 ร่วมกับรหัสอื่น000.0009-02-2561