รายงานการใช้ห้องพิเศษประจำวันที่ 11-12-2560

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ดึก เช้า บ่าย
หน่วยงานจำนวนห้อง (จริง)จำหน่ายในวันยอดจากวันก่อนดึกรับใหม่ยอดจากดึกเช้ารับใหม่ยอดจากเช้าบ่ายรับใหม่ยอดบริการในวันรายรับ (บาท)
ศัลยกรรม5030303143500
อายุรกรรมหญิง4030303033000
ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง4000011011000
ตึกพิเศษชั้น512220224136000
ตึกศัลยกรรมกระดูก5130303022500
ตึกอายุรกรรมรวม5230314023000
รวม3551401441821519000

รายงานหอผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาท
ประมวลผล 12-12-2560 00:00:48 น.

ทั้งหมด 22 ผลลัพธ์

ลำดับ หน่วยงาน สามัญ พิเศษ รวม ผู้ป่วย(ราย) admitสามัญ admitพิเศษ เสริม
IdMward NameWard NameBed Standard AllBed Special AllBed AllAll AdmitBed StandardBed SpecialSpm
1ตึกอายุรกรรมหญิง3654131265
อายุรกรรมหญิง3029245
ตึกStrokeUnit622
2ตึกอายุรกรรมชาย3053519181
3ตึกศัลยกรรมฯ(5 บน)295341174
ศัลยกรรม201174
ห้องจักษุหญิง50
โสต ศอ นาสิก(หญิง)40
4ตึกศัลยกรรมกระดูก(5 ล่าง)29534963
ตึกศัลยกรรมกระดูก20963
ห้องจักษุชาย50
โสต ศอ นาสิก(ชาย)40
5ตึกกุมารเวชกรรม424237325
ตึกเด็ก322424
ตึก new born81385
ทารกวิกฤต20
6ตึกคลอด141455
7ตึกหลังคลอด - นรีเวช32322020
8ตึกพิเศษ VIP1212615
9ตึกICU8822
10ตึกอายุรกรรมรวม3063622193
รวมทั้งหมด25038288162136215
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ลำดับที่ชื่อ wardเตียงทั้งหมดAdmit ทั้งหมดAdmit ห้องสามัญAdmit ห้องพิเศษเตียงว่างเตียงว่างห้องพิเศษเตียงว่างห้องสามัญ
1คลอด14550909
2โสต ศอ นาสิก(หญิง)4000404
3โสต ศอ นาสิก(ชาย)4000404
4อายุรกรรมหญิง3529245606
5ห้องจักษุหญิง5000505
6ห้องจักษุชาย5000505
7หลังคลอด นรีเวช322020012012
8ศัลยกรรม25117414113
9ทารกวิกฤต2000202
10ตึกเด็ก3224240808
11ตึกอายุรกรรมรวม362219314311
12ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง351918116412
13ตึกศัลยกรรมกระดูก2596316214
14ตึกพิเศษชั้น51261567-1
15ตึกStrokeUnit6220404
16ตึก new born813130-50-5
17ตึก ICU8220606
18รวม2881621412112617109