รายงานการใช้ห้องพิเศษประจำวันที่ 18-02-2563

ดึก เช้า บ่าย
ไม่พบผลลัพธ์

รายงานหอผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาท
ประมวลผล 19-02-2563 23:59:59 น.

ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

ลำดับ หน่วยงาน สามัญ พิเศษ รวม ผู้ป่วย(ราย) admitสามัญ admitพิเศษ เสริม
IdMward NameWard NameBed Standard AllBed Special AllBed AllAll AdmitBed StandardBed SpecialSpm
รวมทั้งหมด-------
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

ลำดับที่ชื่อ wardเตียงทั้งหมดAdmit ทั้งหมดAdmit ห้องสามัญAdmit ห้องพิเศษเตียงว่างเตียงว่างห้องพิเศษเตียงว่างห้องสามัญ
1รวม-------