รายงานการใช้ห้องพิเศษประจำวันที่ 08-12-2562

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ดึก เช้า บ่าย
หน่วยงานจำนวนห้อง (จริง)จำหน่ายในวันยอดจากวันก่อนดึกรับใหม่ยอดจากดึกเช้ารับใหม่ยอดจากเช้าบ่ายรับใหม่ยอดบริการในวันรายรับ (บาท)
ศัลยกรรม5320213002000
อายุรกรรมหญิง4220202001000
ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง4140404141000
ตึกพิเศษชั้น513350505133600
ตึกศัลยกรรมกระดูก5220202001000
ตึกอายุรกรรมรวม5020202021000
รวม361117017118299600

รายงานหอผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาท
ประมวลผล 09-12-2562 00:01:52 น.

ทั้งหมด 22 ผลลัพธ์

ลำดับ หน่วยงาน สามัญ พิเศษ รวม ผู้ป่วย(ราย) admitสามัญ admitพิเศษ เสริม
IdMward NameWard NameBed Standard AllBed Special AllBed AllAll AdmitBed StandardBed SpecialSpm
1ตึกอายุรกรรมหญิง365410
ผู้ป่วยหลักของตึก300
ตึกStrokeUnit60
2ตึกอายุรกรรมชาย305350
3ตึกศัลยกรรมฯ(5 บน)295341183
ผู้ป่วยหลักของตึก20862
ห้องจักษุหญิง5321
โสต ศอ นาสิก(หญิง)40
4ตึกศัลยกรรมกระดูก(5 ล่าง)29534862
ผู้ป่วยหลักของตึก20752
ห้องจักษุชาย511
โสต ศอ นาสิก(ชาย)40
5ตึกกุมารเวชกรรม42420
กุมารเวชกรรม320
sick new born80
ทารกวิกฤต20
6ตึกคลอด141444
7ตึกหลังคลอด - นรีเวช32320
8ตึกพิเศษ VIP13130
9ตึกICU880
10ตึกอายุรกรรมรวม306360
รวมทั้งหมด25039289231850
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ลำดับที่ชื่อ wardเตียงทั้งหมดAdmit ทั้งหมดAdmit ห้องสามัญAdmit ห้องพิเศษเตียงว่างเตียงว่างห้องพิเศษเตียงว่างห้องสามัญ
1คลอด1444010010
2โสต ศอ นาสิก(หญิง)4000404
3โสต ศอ นาสิก(ชาย)4000404
4อายุรกรรมหญิง3500035530
5ห้องจักษุหญิง53212-13
6ห้องจักษุชาย5110404
7หลังคลอด นรีเวช3200032032
8ศัลยกรรม2586217314
9ทารกวิกฤต2000202
10ตึกเด็ก3200032032
11ตึกอายุรกรรมรวม3600036630
12ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง3500035530
13ตึกศัลยกรรมกระดูก2575218315
14ตึกพิเศษชั้น51300013130
15ตึกStrokeUnit6000606
16ตึก new born8000808
17ตึก ICU8000808
18รวม2892318526634232