รายงานการใช้ห้องพิเศษประจำวันที่ 02-04-2563

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

ดึก เช้า บ่าย
หน่วยงานจำนวนห้อง (จริง)จำหน่ายในวันยอดจากวันก่อนดึกรับใหม่ยอดจากดึกเช้ารับใหม่ยอดจากเช้าบ่ายรับใหม่ยอดบริการในวันรายรับ (บาท)
ศัลยกรรม5150516055000
อายุรกรรมหญิง4020213031800
ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง4011213031000
ตึกพิเศษชั้น5132404260410400
ตึกอายุรกรรมรวม5020202022000
รวม3631411552001720200

รายงานหอผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาท
ประมวลผล 03-04-2563 14:00:01 น.

ทั้งหมด 22 ผลลัพธ์

ลำดับ หน่วยงาน สามัญ พิเศษ รวม ผู้ป่วย(ราย) admitสามัญ admitพิเศษ เสริม
IdMward NameWard NameBed Standard AllBed Special AllBed AllAll AdmitBed StandardBed SpecialSpm
1ตึกอายุรกรรมหญิง365410
ผู้ป่วยหลักของตึก300
ตึกStrokeUnit60
2ตึกอายุรกรรมชาย305350
3ตึกศัลยกรรมฯ(5 บน)2953424195
ผู้ป่วยหลักของตึก2023185
ห้องจักษุหญิง50
โสต ศอ นาสิก(หญิง)411
4ตึกศัลยกรรมกระดูก(5 ล่าง)2953411
ผู้ป่วยหลักของตึก2011
ห้องจักษุชาย50
โสต ศอ นาสิก(ชาย)40
5ตึกกุมารเวชกรรม42420
กุมารเวชกรรม320
sick new born80
ทารกวิกฤต20
6ตึกคลอด141433
7ตึกหลังคลอด - นรีเวช32320
8ตึกพิเศษ VIP13130
9ตึกICU880
10ตึกอายุรกรรมรวม306360
รวมทั้งหมด25039289282350
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ลำดับที่ชื่อ wardเตียงทั้งหมดAdmit ทั้งหมดAdmit ห้องสามัญAdmit ห้องพิเศษเตียงว่างเตียงว่างห้องพิเศษเตียงว่างห้องสามัญ
1คลอด1433011011
2โสต ศอ นาสิก(หญิง)4110303
3โสต ศอ นาสิก(ชาย)4000404
4อายุรกรรมหญิง3500035530
5ห้องจักษุหญิง5000505
6ห้องจักษุชาย5000505
7หลังคลอด นรีเวช3200032032
8ศัลยกรรม2523185202
9ทารกวิกฤต2000202
10ตึกเด็ก3200032032
11ตึกอายุรกรรมรวม3600036630
12ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง3500035530
13ตึกศัลยกรรมกระดูก2511024519
14ตึกพิเศษชั้น51300013130
15ตึกStrokeUnit6000606
16ตึก new born8000808
17ตึก ICU8000808
18รวม2892823526134227