รายงานการใช้ห้องพิเศษประจำวันที่ 18-02-2561

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ดึก เช้า บ่าย
หน่วยงานจำนวนห้อง (จริง)จำหน่ายในวันยอดจากวันก่อนดึกรับใหม่ยอดจากดึกเช้ารับใหม่ยอดจากเช้าบ่ายรับใหม่ยอดบริการในวันรายรับ (บาท)
ศัลยกรรม5000011121300
อายุรกรรมหญิง4320202104000
ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง43000110-22000
ตึกพิเศษชั้น512451628157400
ตึกศัลยกรรมกระดูก5031415054000
ตึกอายุรกรรมรวม5050516065000
รวม35101521762331623700

รายงานหอผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาท
ประมวลผล 19-02-2561 14:00:03 น.

ทั้งหมด 22 ผลลัพธ์

ลำดับ หน่วยงาน สามัญ พิเศษ รวม ผู้ป่วย(ราย) admitสามัญ admitพิเศษ เสริม
IdMward NameWard NameBed Standard AllBed Special AllBed AllAll AdmitBed StandardBed SpecialSpm
1ตึกอายุรกรรมหญิง3654132293
อายุรกรรมหญิง3026233
ตึกStrokeUnit666
2ตึกอายุรกรรมชาย305352828
3ตึกศัลยกรรมฯ(5 บน)295341174
ศัลยกรรม20752
ห้องจักษุหญิง522
โสต ศอ นาสิก(หญิง)422
4ตึกศัลยกรรมกระดูก(5 ล่าง)2953421165
ตึกศัลยกรรมกระดูก2018144
ห้องจักษุชาย511
โสต ศอ นาสิก(ชาย)4211
5ตึกกุมารเวชกรรม42423232
ตึกเด็ก322525
ตึก new born877
ทารกวิกฤต20
6ตึกคลอด14141111
7ตึกหลังคลอด - นรีเวช32321313
8ตึกพิเศษ VIP1212918
9ตึกICU8866
10ตึกอายุรกรรมรวม3063627225
รวมทั้งหมด25038288190165250
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ลำดับที่ชื่อ wardเตียงทั้งหมดAdmit ทั้งหมดAdmit ห้องสามัญAdmit ห้องพิเศษเตียงว่างเตียงว่างห้องพิเศษเตียงว่างห้องสามัญ
1คลอด1411110303
2โสต ศอ นาสิก(หญิง)4220202
3โสต ศอ นาสิก(ชาย)42112-13
4อายุรกรรมหญิง3526233927
5ห้องจักษุหญิง52023-25
6ห้องจักษุชาย5110404
7หลังคลอด นรีเวช321313019019
8ศัลยกรรม2575218315
9ทารกวิกฤต2000202
10ตึกเด็ก3225250707
11ตึกอายุรกรรมรวม3627225918
12ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง3528280752
13ตึกศัลยกรรมกระดูก2518144716
14ตึกพิเศษชั้น51291834-1
15ตึกStrokeUnit6660000
16ตึก new born8770101
17ตึก ICU8660202
18รวม28819016525981385