รายงานการใช้ห้องพิเศษประจำวันที่ 16-07-2562

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ดึก เช้า บ่าย
หน่วยงานจำนวนห้อง (จริง)จำหน่ายในวันยอดจากวันก่อนดึกรับใหม่ยอดจากดึกเช้ารับใหม่ยอดจากเช้าบ่ายรับใหม่ยอดบริการในวันรายรับ (บาท)
ศัลยกรรม5010101013000
อายุรกรรมหญิง4220202113000
ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง4120202122000
ตึกพิเศษชั้น513240404244600
ตึกศัลยกรรมกระดูก53101010-21000
ตึกอายุรกรรมรวม5120202012000
รวม369120120124715600

รายงานหอผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาท
ประมวลผล 17-07-2562 14:00:04 น.

ทั้งหมด 22 ผลลัพธ์

ลำดับ หน่วยงาน สามัญ พิเศษ รวม ผู้ป่วย(ราย) admitสามัญ admitพิเศษ เสริม
IdMward NameWard NameBed Standard AllBed Special AllBed AllAll AdmitBed StandardBed SpecialSpm
1ตึกอายุรกรรมหญิง3654119163
ผู้ป่วยหลักของตึก3016133
ตึกStrokeUnit633
2ตึกอายุรกรรมชาย3053531283
3ตึกศัลยกรรมฯ(5 บน)2953414122
ผู้ป่วยหลักของตึก2012102
ห้องจักษุหญิง511
โสต ศอ นาสิก(หญิง)411
4ตึกศัลยกรรมกระดูก(5 ล่าง)295341091
ผู้ป่วยหลักของตึก201091
ห้องจักษุชาย50
โสต ศอ นาสิก(ชาย)40
5ตึกกุมารเวชกรรม424220191
กุมารเวชกรรม321111
sick new born8981
ทารกวิกฤต20
6ตึกคลอด141466
7ตึกหลังคลอด - นรีเวช32321818
8ตึกพิเศษ VIP1313514
9ตึกICU8877
10ตึกอายุรกรรมรวม3063633294
รวมทั้งหมด25039289163145171
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ลำดับที่ชื่อ wardเตียงทั้งหมดAdmit ทั้งหมดAdmit ห้องสามัญAdmit ห้องพิเศษเตียงว่างเตียงว่างห้องพิเศษเตียงว่างห้องสามัญ
1คลอด14660808
2โสต ศอ นาสิก(หญิง)4110303
3โสต ศอ นาสิก(ชาย)4000404
4อายุรกรรมหญิง351613319217
5ห้องจักษุหญิง5110404
6ห้องจักษุชาย5000505
7หลังคลอด นรีเวช321818014014
8ศัลยกรรม251210213310
9ทารกวิกฤต2000202
10ตึกเด็ก321111021021
11ตึกอายุรกรรมรวม3633294321
12ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง3531283422
13ตึกศัลยกรรมกระดูก25109115411
14ตึกพิเศษชั้น51351489-1
15ตึกStrokeUnit6330303
16ตึก new born8990-10-1
17ตึก ICU8770101
18รวม2891631461712622104