รายงานการใช้ห้องพิเศษประจำวันที่ 18-04-2561

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ดึก เช้า บ่าย
หน่วยงานจำนวนห้อง (จริง)จำหน่ายในวันยอดจากวันก่อนดึกรับใหม่ยอดจากดึกเช้ารับใหม่ยอดจากเช้าบ่ายรับใหม่ยอดบริการในวันรายรับ (บาท)
ศัลยกรรม5120224034000
อายุรกรรมหญิง4310101313000
ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง4020213032000
ตึกพิเศษชั้น512241527058300
ตึกศัลยกรรมกระดูก5010134042000
ตึกอายุรกรรมรวม5120213133000
รวม3571211392241922300

รายงานหอผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาท
ประมวลผล 19-04-2561 14:00:07 น.

ทั้งหมด 22 ผลลัพธ์

ลำดับ หน่วยงาน สามัญ พิเศษ รวม ผู้ป่วย(ราย) admitสามัญ admitพิเศษ เสริม
IdMward NameWard NameBed Standard AllBed Special AllBed AllAll AdmitBed StandardBed SpecialSpm
1ตึกอายุรกรรมหญิง3654135305
ผู้ป่วยหลักของตึก3033285
ตึกStrokeUnit622
2ตึกอายุรกรรมชาย3053531292
3ตึกศัลยกรรมฯ(5 บน)295341284
ผู้ป่วยหลักของตึก20642
ห้องจักษุหญิง511
โสต ศอ นาสิก(หญิง)4541
4ตึกศัลยกรรมกระดูก(5 ล่าง)2953418135
ผู้ป่วยหลักของตึก2016124
ห้องจักษุชาย50
โสต ศอ นาสิก(ชาย)4211
5ตึกกุมารเวชกรรม42421818
กุมารเวชกรรม321313
sick new born855
ทารกวิกฤต20
6ตึกคลอด141433
7ตึกหลังคลอด - นรีเวช323237325
8ตึกพิเศษ VIP12121129
9ตึกICU8833
10ตึกอายุรกรรมรวม3063620182
รวมทั้งหมด25038288188156275
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ลำดับที่ชื่อ wardเตียงทั้งหมดAdmit ทั้งหมดAdmit ห้องสามัญAdmit ห้องพิเศษเตียงว่างเตียงว่างห้องพิเศษเตียงว่างห้องสามัญ
1คลอด1433011011
2โสต ศอ นาสิก(หญิง)4541-1-10
3โสต ศอ นาสิก(ชาย)42112-13
4อายุรกรรมหญิง3533285202
5ห้องจักษุหญิง51014-15
6ห้องจักษุชาย5000505
7หลังคลอด นรีเวช3237370-50-5
8ศัลยกรรม2564219316
9ทารกวิกฤต2000202
10ตึกเด็ก321313019019
11ตึกอายุรกรรมรวม362018216412
12ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง3531292431
13ตึกศัลยกรรมกระดูก2516124918
14ตึกพิเศษชั้น512112913-2
15ตึกStrokeUnit6220404
16ตึก new born8550303
17ตึก ICU8330505
18รวม288188161271001189