รายงานการใช้ห้องพิเศษประจำวันที่ 26-05-2562

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

ดึก เช้า บ่าย
หน่วยงานจำนวนห้อง (จริง)จำหน่ายในวันยอดจากวันก่อนดึกรับใหม่ยอดจากดึกเช้ารับใหม่ยอดจากเช้าบ่ายรับใหม่ยอดบริการในวันรายรับ (บาท)
ศัลยกรรม5010112021000
อายุรกรรมหญิง4030303031000
ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง420001110-
ตึกพิเศษชั้น5134202021-1-
ตึกศัลยกรรมกระดูก501010101-
ตึกอายุรกรรมรวม504040404-
รวม36611011213292000

รายงานหอผู้ป่วยโรงพยาบาลปราสาท
ประมวลผล 27-05-2562 00:00:05 น.

ทั้งหมด 22 ผลลัพธ์

ลำดับ หน่วยงาน สามัญ พิเศษ รวม ผู้ป่วย(ราย) admitสามัญ admitพิเศษ เสริม
IdMward NameWard NameBed Standard AllBed Special AllBed AllAll AdmitBed StandardBed SpecialSpm
1ตึกอายุรกรรมหญิง3654120173
ผู้ป่วยหลักของตึก3019163
ตึกStrokeUnit611
2ตึกอายุรกรรมชาย3053529272
3ตึกศัลยกรรมฯ(5 บน)29534302721
ผู้ป่วยหลักของตึก20232021
ห้องจักษุหญิง544
โสต ศอ นาสิก(หญิง)433
4ตึกศัลยกรรมกระดูก(5 ล่าง)2953418171
ผู้ป่วยหลักของตึก2013121
ห้องจักษุชาย533
โสต ศอ นาสิก(ชาย)422
5ตึกกุมารเวชกรรม424216115
กุมารเวชกรรม3233
sick new born81385
ทารกวิกฤต20
6ตึกคลอด141477
7ตึกหลังคลอด - นรีเวช32322020
8ตึกพิเศษ VIP1313413
9ตึกICU8844
10ตึกอายุรกรรมรวม3063620155
รวมทั้งหมด25039289168146166
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ลำดับที่ชื่อ wardเตียงทั้งหมดAdmit ทั้งหมดAdmit ห้องสามัญAdmit ห้องพิเศษเตียงว่างเตียงว่างห้องพิเศษเตียงว่างห้องสามัญ
1คลอด14770707
2โสต ศอ นาสิก(หญิง)4330101
3โสต ศอ นาสิก(ชาย)4220202
4อายุรกรรมหญิง351916316214
5ห้องจักษุหญิง5440101
6ห้องจักษุชาย5330202
7หลังคลอด นรีเวช322020012012
8ศัลยกรรม252321223-1
9ทารกวิกฤต2000202
10ตึกเด็ก3233029029
11ตึกอายุรกรรมรวม362015516115
12ตึกอายุรกรรมชาย 6ล่าง3529272633
13ตึกศัลยกรรมกระดูก25131211248
14ตึกพิเศษชั้น513413910-1
15ตึกStrokeUnit6110505
16ตึก new born813130-50-5
17ตึก ICU8440404
18รวม289168152161212398