วัคซีนรณรงค์: รายงานผู้ที่รับบริการฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก