ข้อมูลบัญชี 1 (PERSON) ซ้ำ: ข้อมูลบัญชี 1 (PERSON) ซ้ำ 1 คนมีมากกว่า 1 CID