ติดตามตัวชี้วัด

พิมพ์ชื่อตัวชี้วัด / กลุ่มตัวชี้วัด แล้วกดปุ่มค้นหา
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

(เป็นข้อมูลที่ใช้ในการมอร์นิเตอร์เบื้องต้นเท่านั้น ผลงานจริงสามารถเข้าดูได้ที่ HDC)

กลุ่มเป้าหมายแฟ้มบุคคล

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

(เป็นข้อมูลที่ใช้ในการมอร์นิเตอร์เบื้องต้นเท่านั้น)