เวลา 20170804070547 ระบบกำลังประมวลผล
Total 24 items.

รหัสหน่วยบริการTotalErrคุณภาพ
03149รพ.สต.ทมอ969583403999.58
03150รพ.สต.ไพล1243645306399.75
03151รพ.สต.บ้านปรือ ตำบลปรือ389312234099.40
03152รพ.สต.ทุ่งมน720751454299.37
03153รพ.สต.ตาเบา1125703373999.67
03154รพ.สต.หนองใหญ่305871146899.52
03155รพ.สต.บ้านปลัด ตำบลหนองใหญ่956468577699.40
03156รพ.สต.โคกยาง1517583309799.80
03157รพ.สต.บ้านกะดาด ตำบลโคกยาง7868411085198.62
03158รพ.สต.โคกสะอาด866453289099.67
03159รพ.สต.บ้านไทร ตำบลบ้านไทร784408589199.25
03160รพ.สต.บ้านมะเมียง918290324399.65
03161รพ.สต.เชื้อเพลิง12903923060497.63
03163รพ.สต.ตานี872617627699.28
03164รพ.สต.บ้านพลวง672972313399.53
03165รพ.สต.กันตรวจระมวล1144142345499.70
03166รพ.สต.สมุด347068384198.89
03167รพ.สต.ประทัดบุ712011264099.63
10918รพ.ปราสาท198825692887099.85
13853รพ.สต.บ้านทัพไทย ตำบลทมอ65727847499.93
13854รพ.สต.ปรือ10569431402698.67
13855รพ.สต.บ้านรันเดง ตำบลโคกสะอาด648012459099.29
13856รพ.สต.ปราสาททนง758905465299.39
14876รพ.สต.โชคนาสาม 708433765998.92