เวลา 20170804070547 ระบบกำลังประมวลผล
Total 24 items.

รหัสหน่วยบริการTotalErrคุณภาพ
03149รพ.สต.ทมอ1942587.11
03150รพ.สต.ไพล8073895.29
03151รพ.สต.บ้านปรือ ตำบลปรือ2500100.00
03152รพ.สต.ทุ่งมน1810100.00
03153รพ.สต.ตาเบา19734897.57
03154รพ.สต.หนองใหญ่1300100.00
03155รพ.สต.บ้านปลัด ตำบลหนองใหญ่3031096.70
03156รพ.สต.โคกยาง546698.90
03157รพ.สต.บ้านกะดาด ตำบลโคกยาง9981099.00
03158รพ.สต.โคกสะอาด9961998.09
03159รพ.สต.บ้านไทร ตำบลบ้านไทร9641098.96
03160รพ.สต.บ้านมะเมียง3491495.99
03161รพ.สต.เชื้อเพลิง27591399.53
03163รพ.สต.ตานี967599.48
03164รพ.สต.บ้านพลวง523499.24
03165รพ.สต.กันตรวจระมวล215597.67
03166รพ.สต.สมุด85396.47
03167รพ.สต.ประทัดบุ3927481.12
10918รพ.ปราสาท6068719099.69
13853รพ.สต.บ้านทัพไทย ตำบลทมอ502399.40
13854รพ.สต.ปรือ231498.27
13855รพ.สต.บ้านรันเดง ตำบลโคกสะอาด372798.12
13856รพ.สต.ปราสาททนง6774593.35
14876รพ.สต.โชคนาสาม 8984295.32